Repro

Ved trykking i firefarger i flexo bør originalene alltid gjennomgås av en kyndig reprotekniker.

Dette skyldes en rekke forhold av trykkemessig karakter.
Ønsker du en vurdering av hvordan trykken vil komme til å bli?
Send oss filene eller ta kontakt. Som landets mest erfarne klisjéleverandør kan vi hurtig gi deg en kvalifisert tilbakemelding.