Filoverføring

Vi foretrekker FileFlow for overføring av elektroniske originaler. Å sende pr mail er dessverre ikke et fullgodt alternativ, da filstørrelsen som oftest er begrenset til 10mb. Nedenfor vil du finne linken som hjelper deg med å sende større mengder data til oss.

Her er linken du kan bruke